Calpeda C-NC centrifugalpump

Kompakta centrifugalpumpar med öppet pumphjul, fritt flödespumphjul (virvelströmshjul eller tillbakadraget hjul) för typ C16. Användes för lätt förorenade vätskor eller emulsioner i lantbruk och industrin. Maximal vätsketemperatur upp till 90ºC. Maximal sughöjd 8 meter. Kontinuerlig drift. Maximal partikelstorlek 4 mm. Pumpen tillverkas i Gjutjärn med pumphjul i Gulmetall. Trefas elmotor 400V 50Hz eller typ NCM som är enfas med inbyggt temperaturskydd  samt kondensator i kopplingslådan. Andra spänningar samt frekvens 60 Hz  på begäran. Pumparna tillverkas även i Brons.

Exempel på användningsområden:

  • För måttligt smutsiga vätskor eller emulsioner
  • För industri och lantbruk

Mer information: Calpeda-C-NC-Pumpar

Tekniska specifikationer för Calpeda C-NC

Tryckanslutning:G ½ - G 1 ½
Kapacitet:0,6 - 15 Q(m³/h)
Tryck:4 - 24 H(m)
Motoreffekt:0,1 - 1,1 kW
Varvtal:2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda