Calpeda CA-NCA vattenringpump

Självevakuerande vattenringpump avsedda för rena, ej aggressiva vätskor. Användes inom lantbruk, hushåll, hydroforpumpar, fritidshus m.m. Pump och motor är direkt hopbyggda till en kompakt enhet, ingen koppling mellan pump och motor som behöver riktas upp. Utbytbar slitskiva framför pumphjulet, inget slitage i pumphuset. Elmotor, trefas eller enfas med inbyggt temperaturskydd. Pumparna tillverkas i Gjutjärn eller Brons. Speciella spänningar samt frekvens 60Hz får mot begäran. Vätsketemperatur upp till 90°C, max sughöjd 8 meter.

Exempel på användningsområden:

  • För att öka nätverkstrycket
  • För att dra vatten ur brunn
  • För rena vätskor

Mer information: Calpeda-CA-NCA-Pumpar

Tekniska specifikationer för Calpeda CA-NCA

Tryckanslutning:G ½ - G 1
Kapacitet:0,12 - 2,4Q(m³/h)
Tryck:6,5 - 53 H(m)
Motoreffekt:0,15 - 0,75 kW
Varvtal:2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda