Calpeda MPC kugghjulspump

Monoblock kugghjulspumpar. Typ I½, I¼ har ändmonterade sug- tryckanslutningar. Typ: I25/4, IR25/4, IRR 25/4E har sug- tyckanslutningar “in line”. Pumparna tillverkas i material gjutjärn och kan pumpa från 4°E till 15°E. Maximal sughöjd 4 meter. Kontinuerlig drift. Trefas elmotor 400V 50Hz eller enfas 230V 50Hz. Andra spänningar samt frekvens 60 Hz kan fås på begäran.

Exempel på användningsområden:

  • För cirkulation av vatten i simbassängers filtersystem
  • För rent eller förorenat vatten innehållande fasta partiklar

Mer information: Calpeda mpc

Tekniska specifikationer för Calpeda MPC

Tryckanslutning:G ¾ - G 1
Kapacitet:0,15 - 0,60 Q(m³/h)
Tryck:20 - 50 H(m)
Motoreffekt:0,125 - 1 kW
Varvtal:1450 - 2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda