Calpeda MXV flerstegspump

Vertikal flerstegspump. Sug- och tryckledning har lika diameter och är monterade i samma höjd (in-line). Alla vätskeberörda delar inklusive ändarna är av rostfritt stål SIS 2332, samt korrosionsbeständiga glidlager smorda av vätskan som pumpas. Användningsområden är t ex industri, lantbruk, bevattning, kommunalt bruk m.m. För rena icke explosiva vätskor utan partiklar eller slitande föroreningar. Pumpen avsedd för standard V1 (B5) flänsade motorer, ingen justering av elmotormontaget behöver utföras.

Exempel på användningsområden:

  • För vattenförsörjning
  • För rena icke explosiva vätskor utan partiklar eller slitande föroreningar (med undantag av andra tätningsmaterial på begäran)
  • En universell pump för både civilt och industriellt bruk; för tryckstegring, brandsystem, bevattning, lantbruk,
    tvättanläggningar, kommunalt bruk, sportanläggningar m.m.

Mer information: Calpeda mxv

Tekniska specifikationer för Calpeda MXV

Tryckanslutning:G 1 - DN65
Kapacitet:1 - 44 Q(m³/h)
Tryck:11 - 275 H(m)
Motoreffekt:0,45 - 22 kW
Varvtal:2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda