Calpeda N centrifugalpump.

Calpeda centrifugalpumpar typ N är avsedda för:

  • tunnflytande
  • rena
  • eller lätt förorenade icke frätande vätskor

Pumparna utförda enligt DIN 24255. Pumphuset är av material Gjutjärn, impeller i Gjutjärn eller Brons. Pumpaxlen är av rostfritt SIS 2333 stål och är separat lagrad. Pumparna kan levereras med fri axel eller motor och fundament. Vätsketemperaturer från -28°C till +140°C. Tryckklass PN 10. Pumparna tillverkas delvis helt i material Brons alt. Syrafast stål SIS 2343.

Mer information: Calpeda nm4

Tekniska specifikationer för Calpeda N

Tryckanslutning:32 - 100mm 32 - 150mm
Kapacitet:2,4 - 480 Q(m³/h)
Tryck:1,5 - 95 H(m)
Motoreffekt:0,55 - 75 kW
Varvtal:1450 - 2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda