Calpeda centrifugalpump typ NM.

Calpeda centrifugalpumpar typ NM är avsedda för:

  • tunnflytande
  • rena
  • eller lätt förorenade icke frätande vätskor

Pumparna utförda enligt DIN 24255. Pumphuset är av material Gjutjärn, impeller i gjutjärn eller brons. Pumpaxlen är av rostfritt SIS 2333 stål. Vätsketemperaturer upp till +90°C med standardtätning. Maximal sughöjd sju meter. Elmotorer trefas 400V 50Hz eller typ NMM, NMDM enfas 230V 50Hz med inbyggt temperaturskydd. Tryckklass PN 10, typ MND PN16. Pumparna tillverkas delvis helt i material Brons alt. Syrafast stål SIS 2343. Andra spänningar samt frekvens 60Hz kan fås mot begäran.

Mer information: Calpeda nm4Calpeda nm-flänsCalpeda nm-gängade/nmd

Tekniska specifikationer för Calpeda NM-NMD

Tryckanslutning:G ¾ - G 2 32 -150mm
Kapacitet:1 - 480 Q(m³/h)
Tryck:3,5 - 114 H(m)
Motoreffekt:0,37 - 75 kW
Varvtal:1450 - 2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda