Calpeda VAL-SC vertikal pump.

Calpeda VAL-SC är vertikala pumpar med torruppställd motor. Pumphuset är av gjutjärn med impeller i guldmetall. Maximal vätsketemperatur är 40°C.

Användningsområden:

  • För dränering av bassäng, sump och tankar i civilt eller industriellt bruk
  • För lätt förorenade vätskor vilka ej är aggressiva mot materialet i pumphuset

Trefasmotor 400V 50Hz eller enfasmotor 230V 50Hz med inbyggt temperaturskydd.

Andra spänningar samt frekvens 60 Hz på begäran. Finns i två olika utföranden:

Typ VAL med friflödesimpeller.

Maximal partikelstorlek :

VAL 30 25mm.

VAL 65 50mm.

Typ SC med öppet pumphjul.
Maximal partikelstorlek :
SC 30 3mm.
SC 50 6mm.

Mer information: Calpeda val-sc

Tekniska specifikationer för Calpeda VAL-SC

Tryckanslutning:G 1¼ - G 2
Kapacitet:3 - 30 Q(m³/h)
Tryck:2,5 - 11 H(m)
Motoreffekt:0,45 - 2,2 kW
Varvtal:2900 V/min
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda