ASV Stübbe är en internationell tillverkare av kemipumpar i plast och har över 50 års erfarenhet inom branschen. Deras pumpar är avsedda för pumpning av aggressiva vätskor som syror, lut och lösningsmedel.
Förutom centrifugalpumpar erbjuder dom även excenterpumpar som har fördelen att de är självevakuerande, samt pumpar störningsfritt även luftblandade eller gasbildande vätskor. Pumparna används företrädesvis inom kemis- och farmaceutisk industri, foto-, färg-, livsmedels- och ytbehandligsindustri.

Kontakta oss på info@raydar.se eller 031-28 98 80 för mer information om våra pumpar från ASV Stübbe.

Pump från ASV StübbeASV Stübbe logotyp.

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda