Kontakta oss för mer information:
telefon, SwedenVäxel: 031-28 98 80
mail: info@raydar.se


ASV Stübbe– ledande inom kemipumpar i plast

ASV STÜBBE är en internationell tillverkare av kemipumpar i plast och har över 50 års erfarenhet inom branschen. Deras pumpar är avsedda för pumpning av aggressiva vätskor som syror, lut och lösningsmedel.

Centrifugalpumpar & excenterpumpar

Förutom centrifugalpumpar erbjuder de även excenterpumpar som har fördelen att de är självevakuerande, samt pumpar störningsfritt även luftblandade eller gasbildande vätskor. Pumparna används företrädesvis inom kemisk- och farmaceutisk industri, foto-, färg-, livsmedels- och ytbehandligsindustri.

Stübbe har pumpen för alla behov

Stübbe erbjuder dig ett brett utbud av olika modeller inom pump. Stübbe har rätt produkt för varje applikation som pumpar aggressiva eller frätande medier: vare sig det är väl beprövade kemiska standardpumpar eller deras nya X-KLASS, den kraftiga plastpumpen.

Kvalitet & kunskap från Stübbe

Varje enskild pump är hållbar, pålitlig och uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsstandarderna. Stübbes kunskap, erfarenhet och framför allt mer än 60 års expertis inom plast gör pumparna starka nog för alla dina utmaningar med slurry eller annan aggressiv vätska.

Kontakta oss på info@raydar.se eller 031-28 98 80 för mer information om våra pumpar från ASV Stübbe.

Pump från ASV StübbeASV Stübbe logotyp.

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda