Kontakta oss för mer information:
telefon, SwedenVäxel: 031-28 98 80
mail: info@raydar.se


UVP-systemet ger rent & bakteriefritt vatten

Badvatten i badhus el pool

Allt för många mäniskor som badar i offentliga badanläggningar eller bubbelpooler drabbas av olika typer av reaktioner, allergier m.m. Detta på grund av det klor som doseras till bad- vattnet i bakterieavdödande syfte. Raydar kan med UV-technology erbjuda ett bakteriefritt, luktfritt och klart badvatten.

Vi kallar denna teknik för UVP®. Detta är UV-desinfektion tillsammans med väteperoxid, som är en mycket miljövänlig kemikalie vars slutprodukt är syresatt vatten.

UV-ljus & väteperoxid – rent, klart & luktfritt vatten

UVP-systemet är en kombination av dosering med väteperoxid och belysning av vattnet med UV-ljus. Man får en synergistisk verkan, d v s kombinationen gör att avdödnings- och reningseffekten mångdubblas. Inga skadliga restprodukter, luktande eller allergiframkallande ämnen bildas.

UVP-systemet är lämpligt för både befintliga och nya anläggningar.

UV-ljus renar effektivt

Utsätter man förorenat vatten för UV-ljus, d v s ultraviolett ljus av en bestämd våglängd (253,7nm), dödas alla mikroorganismer. Detta utnyttjas för att rena vatten från bakterier, virus och andra smittoämnen. Vattnets kemiska sammansättning påverkas inte vid UV-behandling. (Tekniken kan jämföra med att koka vatten).

Metoden är därför vänlig mot både människor och miljön. UV-ljus har använts för att desinficera dricksvatten, främst i USA, sedan 1930-talet.

Väteperoxid blir syresatt vatten

Genom att tillsätta små mängder väteperoxid hålls bakteriehalten nere i bassängen. Väteperoxiden håller dessutom vattnet luktfritt och klart.

Väteperoxiden H2O2 är, något förenklat, en vattenmolekyl som har en syreatom ”för mycket”. Väteperoxiden renar och dödar effektivt samtidigt som det är enkelt och relativt ofarligt att hantera. Väteperoxid är en mycket miljövänlig kemikalie vars slutprodukt är syresatt vatten.

Säldammen i Slottskogen & Universeum

Säl i rent vatten vid Slottskogen

Såväl Park & Naturförvaltningen i Göteborg och Universeum har valt UVP-tekniken som en del av sina maskinrum. I Slottskogen kan man numera se sälarna utan en grön sörja av alger. Liksom “Universeums vattnets väg”, som idag har ett kristallklart vatten tack vare Raydars UVP-system.

UVP-systemet är ett registrerat varumärke.

 

Kontakta oss för mer information:

SwedenVäxel: 031-28 98 80

mail: info@raydar.se

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda