UVP-systemet ger rent & bakteriefritt vatten

UV-ljus och väteperoxid ger rent. Klart och luktfritt vatten

UVP-systemet är en kombination av dosering med väteperoxid och belysning av badvattnet med UV-ljus. Man får härvid en synergistisk verkan d v s kombinationen gör att avdödnings- och reningseffekten mångdubblas. Några skadliga restprodukter, luktande eller allergiframkallande ämnen bildas ej. UVP-systemet är lämpligt för både befintliga och nya anläggningar.

UV-ljus renar effektivt

Utsätter man förorenat vatten för UV-ljus, d v s ultraviolett ljus av en bestämd våglängd (253,7nm) avdödas alla mikroorganismer. Detta utnyttjas för att rena vatten från bakterier, virus och andra smittoämnen.Vattnets kemiska sammansättning påverkas inte vid UV-behandling. (Tekniken kan jämföra med att koka vatten). Metoden är därför vänlig mot både människor och miljön. UV-ljus har använts för att desinficera dricksvatten, främst i USA sedan 1930-talet.

Väteperoxid håller bakterierna stången

Genom att tillsätta små mängder väteperoxid hålls bakteriehalten nere i bassängen. Väteperoxiden håller dessutom vattnet luktfritt och klart.

Väteperoxiden H2O2, är något förenklad en vattenmolekyl som har en syreatom ”för mycket”. Väteperoxiden renar och dödar effektivt samtidigt som det är enkelt och relativt ofarligt att hantera. Väteperoxid är en mycket miljövänlig kemikalie vars slutprodukt är syresatt vatten.

Badvatten

Allt för många mäniskor som badar i offentliga badanläggningar eller bubbelpooler drabbas av olika typer av reaktioner, allergier m.m. Detta på grund av det klor som doseras till bad- vattnet i bakterieavdödande syfte. Raydar kan med UV-technology erbjuda ett bakteriefritt, luktfritt och klart badvatten.

Vi kallar denna teknik för UVP. Detta är UV-desinfektion tillsammans med Väteperoxid som är en mycket miljövänlig kemikalie vars slutprodukt är syresatt vatten.

UVP-systemet är en kombination av dosering av väteperoxid (H2O2) och belysning av badvattnet med UV-ljus. Man får här en synergistisk verkan dvs, kombinationen gör att avdödnings- och reningseffekten mångdubblas. Några skadliga restprodukter, luktande eller allergiframkallande ämnen bildas ej!

Säldammen i Slottskogen och Universeum

Säl i rent vatten vid Slottskogen

Såväl Park o Naturförvaltningen i Göteborg och Universeum har valt UVP-tekniken som en del i sina maskinrum. I Slottskogen kan man numera se sälarna utan en grön sörja av alger. Liksom Universeums vattnets väg , som idag har ett kristallklart vatten tack vare Raydars UVP-system.

UVP-systemet är ett av Raydar registrerat varumärke

För mer information kontakta oss på Raydar AB

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda