UV-lampor som renar vatten

Rent, klart och luktfritt vatten. Fritt från virus, bakterier och sporer

Sedan över 40 år tillbaka återfinns Raydars UV-anläggningar/UV-aggregat på fartyg och oljeplattformar, på vatten och avloppsverk, i livsmedels- och läkemedelsindustrier, på sjukhus och fiskodlingar mm. Raydar har en omfattande kunskap om och en mångårig praktisk erfarenhet av UV-ljus och dess breda användningsområde. Med Raydars UV-anläggningar erhålles en stor trygghet och säkerhet i drift och effekt.

Raydars reningsutrustning bygger på en teknik med ultraviolett ljus för rening av vatten.

På så sätt blir processen miljövänlig eftersom inga giftiga tillsatser behöver användas. Vattnets kemiska sammansättning förändras inte, resultatet kan liknas vid kokat vatten.

Desinfektionsutrustningarna designas samt tillverkas av oss själva, dessa är av typen UV-anläggningar där vi utnyttjar kortvågigt ultraviolett ljus på våglängden 2537Å (253,7nm). Att med UV avdöda bakterier, virus och andra typer av mikroorganismer i såväl dricksvatten, processvatten samt badvatten är en teknik som fungerar med mycket gott resultat och är väl känd sedan många år.

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda