Kontakta oss för mer information:
telefon, SwedenVäxel: 031-28 98 80
mail: info@raydar.se


Med vår UV-technology dödar vi bakterier och andra typer av mikroorganismer i de flesta typer av vatten. UV-behandling av vatten är helt riskfritt, vattnets fysikaliska egenskaper blir helt opåverkade, det som sker är att vi får ett bakteriefritt vatten.

Bättre & rent vatten genom UV

Detta innebär konkret att med denna teknik kan vi säkerställa en större tillgång av vatten att användas som dricksvatten utan att människor blir sjuka. Vinsten för människan och miljön är att vi får tillgång till mer dricksvatten som är bakteriefritt utan att skada miljön med tillsättning av giftiga kemikalier.

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda