Kontakta oss för mer information:
telefon, SwedenVäxel: 031-28 98 80
mail: info@raydar.se


Grönsaksproducenter, charkuterier och läskdryckstillverkare, för att nämna några inom livsmedelstillverkning, kan helt utesluta kemikalier i sitt skölj- och produktvatten.

Återvinn vatten med UV

Om man blir medveten om alternativet till kemikalier, att använda UV-desinfektion för människan och miljöns bästa, kan man även återanvända det dyra skölj-vattnet och recirkulera detta genom en UV-anläggning, detta sparar både pengar och miljön!

prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda