Kugghjulspump från Varisco

Varisco rotationspump är en inre kugghjulspump för såväl trögflytande som lättflytande vätskor, från asfalt till gaser i vätskeform. Pumpen ger en skonsam pusationsfri strömming, kapaciteten är direkt propotionell mot varvtalet och praktiskt taget oberoende av mottrycket.

Pump med skydd för högt tryck

Full kapacitet i båda rotationsrikningarna vilket medger reversibel drift. Påbyggnad för överströmningsventiler skyddar systemet mot för högt tryck. Axellt förskjutbar rotor för kompensation av eventuellt slitage.

Pumpar med värmemantel

Pumparna kan levereras med värmemantel för uppvärmning med vatten, ånga eller olja med ett max tryck av 10 bar och max temperatur av 300ºC. Själv-evakuerande ner till 8 meter.

Kontakta oss för mer information och beställning på info@raydar.se eller 031-28 98 80.

Kapacitet:0,02-240 m³/h
Maxtryck:16 bar
Temperatur:-60ºC - +300ºC
Viscositet:1 - 100 000 mm²/S (cSt)
prod-variscoprod-asv-stubbeprod-caffiniprod-biraghiprod-calpeda